تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - تقدیم به همه خانوم ها

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

تقدیم به همه خانوم ها

[?]نام:خانوم
[?]جنس:ظرافت
[?]ذات:با حیا بودن
[?]ویژگی:احساسی بودن
[?]شخصیت:همانند مَرد،انسانی
[?]توانایی عاشقی:دلبستن به یك نفر
[?]دلخوشی:پیچ و تاب موهایش
[?]ایثار:تقدیم جوانی به فرزند
[?]توانایی: ایجاد آرامش
[?]بهترین صفت:مادری
[?]نیاز: مردانگی
[?]تمایز:زیبایی
[?]لقب: بانو[?]دل:نازك

[?][?]برایش مَــــــرد باشید برایتان خانـــوم میشود.....!!

: زن طراوت زندگی نیست . . .

زن روغن مابین چرخ دنده های نخراشیده ی زندگی نیست . . .

زن بخش مهمی از زندگی نیست . . .

زن مُسکّن دردهای زندگی مرد نیست . . .

زن طراوت زندگی نیست . . .

زن تمــــــــــامِ تمــــــــــــامِ تمــــــــــام زندگی مرد است . . .


Download Flash Player To View Flash Clock[ جمعه 21 فروردین 1394 ] [ 02:04 ب.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]