تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - ته اتوبوس..

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

ته اتوبوس..

 

ته اتوبـــــوس... صندلیـــــ آخر... کنار شیشهــــ ...

بهترینـــــ جای دنیاستـــــ!

برایــــــ آنکهـــــ مچالهـــ شــــوی در خودتــــــ ...

سرتـــــ را بچسبانیــــــ به شیشهـــ و زل بزنــــی به یک جای دور

و فکـــــر کنیـــ به چیــــزهاییــــ که دوستــــــ داریــــــ ...

فکر کنــــی به خاطراتیــــ که آزارتـــــ می دهنــــد...

و گاهــــی چشمهایتــــ خیســـ شود،

از حضور پر رنــــگ یک خیــــال...

و یادتــــــ برود مقصدتـــــ کجاســــت...

و دلتـــــ بخواهــــد که دنیــــا به اندازه ی 

همینـــــ گوشهــ ی اتوبوســـ کوچـــک شود...

و دنج و تنهــــــا...

و آه بکشیــــ از یادآوری حماقــــــت های عاشــــقانهــ ات...

شیشهـــ بخار بگیــــرد و 

تو با انگشتــــ بنویسیــــ "آیـــــــنده"

و دلتــــــ بگیرد از تصورشــــ ...

و دیگر چشمهایتـــ را ببنـــدی و تا

آخرینــــ ایستگـــــاه در خودتــ گریهـــ کنیـــ ...

آه دنیــــــــا! مفتــــ هم نمی ارزیــــــــ  ...[ پنجشنبه 27 آذر 1393 ] [ 06:25 ب.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]