تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - باز این چه شورش است...

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

باز این چه شورش است...

می گویند باران

         از بغل کردن دانه آبهای کوچک در آغوش سرد ابر

                                                                 می بارد بر پهنۀ عالم...

لبخند می کارد بر نگاه باغچه

روح می دواند بر کام جوی بار

برق می زند بر دامن دشت

گل می کند بر چهرۀ آسمان...

اما من

سرزمینی را می شناسم

که در آن باران تیر می بارد

                       بر سر مردمان به نماز ایستاده اش...

            بارانی که ربنای قنوت شان را به کمین نشسته است...

سرزمینی که در آن باران سنگ می بارید

                                    روی شانه های سقایش...

                                    بر فرق نی های لب به سخن باز کرده اش...

نمی دانم از کدامین ابر...

با کدامین رعد و طوفان...

نمی دانم چگونه، اما

آنجا بارانی از خون می چکید...

                       بر پهنای صورت شیر زنانش...

شاید از قنداق طفلانش... شاید از چشمان مهمانانش...

                             باران خون می بارد مقابل چشمان مادرها و خواهرها...

آنجا حتی از آفتاب هم باران می بارید!

بارانی از سوز عطش...

بارشی بی وقفه... بی رحمانه...

        روی دستان کوچک کودکانش...

بارشی بی پایان...

        روی رزم جامه های جوانان خوش قد و قامتش...

من

سرزمینی را می شناسم

که پر از باران است... پر از باران های عجیب... باران هایی که فقط به نام آن زمین نوشته اند!...

حتی بارانی

که چراغی زیر آن باران می شکست!...

آینه ای مکسور می شد...

زیر باران سم اسبان...

فرا رسیدن محرم ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه برشیعیان ومحبان حضرتش تسلیت باد.
[ جمعه 9 آبان 1393 ] [ 02:45 ب.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]