تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - دلم باران میخواهد

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

دلم باران میخواهد

 

بــــــارون که مــــــیــاد یــاد دلتـــنـــــــگـی هــام مــی افتـــمــ

بــــــارون که مــــــیــاد یــاد بــــــچگـیــم مــی افتـــم 

 یــاد روزهــایــی که نـــــــاراحـت مــیــشــــــدم که چرا خـــــدا

 گـریــه مــیــکنـــــــهــ

مــن کار بــــــدی کردمــ؟

و یــه عالمــه غصـه مــیــخـــــوردمــ

عاشــــــق وقتـــایــی بــــــودم که رعدو بــــــرق کوچولو مــیــزد 

اخـــــه ابــــــجیــم مــیــگـفت خـــــدا داره ازت عکس مــیــگـیــرهــ

بــــــارونـــــــو دوســــت دارم 

هــوای دو نـــــــفرهــ

بــــــا یــکی که دوســــش داریــ

 خـــــاطراتـــتـــو مــرور کنـــــــی

 و زیــر بــــــارون قهــقهــه بــــــزنـــــــیــد خـــــیــلی خـــــوبــــــهــ

تـــوی کوچه مــا هــنـــــــوز یــکی دوتـــا خـــــونـــــــه کاهــگـلی

 پیــدا مــیــشــــــهــ

وقتـــی بــــــارون مــیــاد بــــــوی خـــــوبــــــی مــیــپیــچه

بــــــوی بــــــارونـــــــو خـــــاک

آرامــش خـــــاصـی دارهــ

بــــــچه که بــــــودم بــــــارون که مــیــاومــد مــیــرفتـــم

 تـــو کوچه

 و تـــوی آبــــــا بــــــدو مــیــکردمــ

مــامــانـــــــم دعوام مــیــکرد 

آخـــــرشــــــم ســــرمــا مــیــخـــــوردمــ

یــادش بــــــه خـــــیــر ...

دلم بــــــارون مــیــخـــــواد خـــــدا

مــیــشــــــه بــــــه آســــمــون ابــــــری شــــــهــرمــون بــــــگـی

 بـــبــــاره؟ 

Download Flash Player To View Flash Clock


[ چهارشنبه 16 مهر 1393 ] [ 02:12 ب.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]