تبلیغات
(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥) - خاکش میکنم...

(♥‿♥ ✿)ﺑﺎﺭﻭטּ ﻧ ﻮﺟ ﻮﻭ نے (✿ ♥‿♥)

گول نزنیم خودمان را با جمله ی ” تا قسمت چه باشد ” قسمت : اراده ی منو توست

خاکش میکنم...
عاכت نـכارҐכرכ כلـمـ را بـہ همـہ بگویـҐ ‍‍‍‌‌


 پس خـاڪش میڪنـم زیر چهرـہے פֿـنـכانـَم):


 تا همـہ ؋ڪر ڪننـכ نـہ" כرכےכارҐ نـہ!!


قلــبی!!...Download Flash Player To View Flash Clock

"سحر"[ جمعه 21 شهریور 1393 ] [ 04:19 ب.ظ ] [ Բค੮૯ɱ૯Һ ]

[ نظرات() ]